Psychologia i film

Zapraszamy do wspólnego odkrywania świata psychologii i filmu. Od ponad 10 lat rozwijamy ideę Psychologicznej Pracy z Filmem. Popularyzujemy wiedzę psychologiczną realizując projekty edukacyjne i społeczne. Prowadzimy badania naukowe, publikujemy książki, a teorię łączymy z praktyką między innymi dzięki zorganizowanym konferencjom szkoleniowym i współpracy z mediami.

dr Agnieszka Skorupa i dr Michał Brol

Kontakt: psychologiaifilm@gmail.com

Warsztaty

Podczas warsztatów chętnie sięgamy po filmy i łączymy je z najnowszą wiedzą naukową. Na tej podstawie projektujemy spotkania specjalnie dobrane do potrzeb naszych odbiorców. Przeczytaj więcej, o tym jak pracujemy z filmem.

Publikacje

Konferencje

Zaplanowaliśmy i zorganizowaliśmy razem z Patrycją Paczyńską-Jasińską trzy konferencje w ramach cyklu "Filmowe Psycho-Tropy". Nasza trójka inicjatorów i organizatorów tego wydarzenia spotkała się i poznała podczas Śląskiego Festiwalu Nauki. Połączyła nas pasja do filmu i popularyzacji wiedzy, w której mieliśmy już różnorodne doświadczenia i dostrzegaliśmy potrzebę organizacji konferencji naukowej i praktycznej. Pierwsza edycja konferencji koncentrowała się wokół zastosowania filmu w edukacji i profilaktyce, druga poruszała temat bohatera i twórcy filmowego, a trzecia podjęła wątek społecznej roli filmu. Konferencja od początku przyciągała osoby, które poszukiwały inspiracji, chciały się podzielić efektami swoich przemyśleń i pomysłami pracy z filmem. W samej tylko trzeciej edycji konferencji występujący reprezentowali 19 ośrodków naukowych z całej Polski oraz 26 różnych innych organizacji. Jeszcze większa grupa osób to słuchacze, wśród których byli nauczyciele, przedstawiciele instytucji oświatowych i kulturalnych oraz studenci, którzy w przyszłości być może zdecydują się wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

Zobacz podsumowanie video trzeciej edycji.

Projekty społeczne i edukacyjne

Warsztaty z wykorzystaniem filmów realizujemy głównie w ramach szerszych projektów. Ich odbiorcami są dzieci, młodzież i dorośli, najczęściej nauczyciele i rodzice. Wśród naszych najważniejszych i największych zrealizowanych projektów są:

  • „Interaktywny warsztat dotyczący profilaktyki HIV/AIDS z wykorzystaniem elementów psychologicznej pracy z filmem” w ramach ogólnopolskiego programu „Pozytywnie Otwarci”. Oprócz zajęć dla uczniów projekt obejmował konferencję i szkolenie nauczycieli "Profilaktyka HIV/AIDS w Polsce".

  • „Widzę - rozumiem - reaguję! Edukacja antydyskryminacyjna z zastosowaniem metody psychologicznej pracy z filmem” w ramach konkursu Urzędu Miasta Katowice "Edukacja antydyskryminacyjna, której celem jest dążenie do poszanowania godności, wolności i prawa do odrębności oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami dla uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych".

  • “Masz Wybór” w ramach realizacji programu profilaktycznego realizowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości (udział jako wykładowcy oraz konsultanci merytoryczni podręcznika dla uczniów).

Media

Polecamy między innymi:

  • Seria krótkich ośmiu audycji "Na tropach psychologii w filmie" podczas programu "Moje kino - spotkania wokół X muzy" w radiu RMF Classic [do posłuchania tutaj]

  • Artykuł #oglądajmyfilmy wraz z propozycjami ciekawych filmów [przeczytaj]

Zapraszamy do współpracy

Napisz do nas: psychologiaifilm@gmail.com